Показати всі

Швидке підключення

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ18/12/2017 — були внесенні розяснення та зміни до пунктів 3.8, 3.9, 3.11

ОПЕРАТОР : Товариство з обмеженою відповідальністю “Амбрелла С” в особі директора Шебедюка Тараса Сергійовича, який діє на підставі статуту, на основі ЛІЦЕНЗІЇ Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серії АВ №583256, та національного реєстру Операторів та Провайдерів України, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012р, статтями  633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій повнолітній особі  (далі по текстуАБОНЕНТ) укласти  договір  про надання телекомунікаційних  послуг на нижчевикладених умовах.

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція ОПЕРАТОРА (викладена, на веб-сайті www.umbrella.net.ua), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

ДОГОВІР — договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між ОПЕРАТОРОМ та АБОНЕНТОМ на умовах ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  в момент АКЦЕПТУ АБОНЕНТОМ  її умов.

АКЦЕПТ — повне та безумовне, беззастережне прийняття АБОНЕНТОМ  умов ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. Моментом АКЦЕПТУ вважається ЗАЯВКА АБОНЕНТА на ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ. ПОСЛУГА — надання ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ доступу до власної мережі, що має в складі додаткові послуги та ресурси, з використанням протоколу TCP/IP

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ – комплекс заходів з організації КАБЕЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ обладнання АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА.

viber
viber
telegram
vodafone
+380503085668
kitvstar
+380678285668